کنترلر wifi 4

7.5-24V ولتاژ کاری
حداکثر 3کانال(R-G-B) کانال های  خروجی
4A*3 جریان خروجی
آند مشترک نحوه اتصال
L106*W45*H23 ابعاد
100متر فضای آزاد شعاع پوشش دهی wifi
ANDROID-IOS قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند
دارد قابلیت هماهنگ شدن گروهی
دارد قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت
دارد مدهای دلخواه
دارد مد تایمر
دارد مد موزیک
ندارد ریموت کنترل

کنترلر wifi 2

12-24V ولتاژ کاری
1کانال سفید و 3کانال(R-G-B) کانال های خروجی
4A*4 جریان خروجی
آند مشترک نحوه اتصال
L6.5*W6.5*H2.5 ابعاد
50متر فضای آزاد شعاع پوشش دهی wifi
android-ios قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند
دارد قابلیت هماهنگ شدن گروهی
دارد قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت
دارد مد دلخواه
دارد مد تایمر
دارد مد موزیک
ندارد ریموت کنترل

کنترلر wifi 3

5-24V ولتاژ کاری
حداکثر 5کانال(R-G-B-W-WW) کانال های خروجی
4A*5 جریان خروجی
آند مشترک نحوه اتصال
L82*W62*H16mm ابعاد
60متر فضای آزاد شعاع پوشش دهی wifi
android-ios قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند
دارد قابلیت هماهنگ شدن گروهی
دارد قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت
دارد مدهای دلخواه
دارد مد تایمر
دارد مد موزیک
ندارد ریموت کنترل

کنترلر wifi 1

5-24V ولتاژ کاری
(R-G-B)حداکثر3کانال کانال های خروجی
4A*3 جریان خروجی
آند مشترک نحوه اتصال
L107*W65*H30 ابعاد
حدود 50 متر شعاع پوشش دهی wifi
android-ios قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند
دارد.با آدرس جدا و اتصال جداگانه wifi قابلیت هماهنگ شدن گروهی
ندارد قابلیت اتصال به شبکه جهانی اینترنت
ندارد مدهای دلخوواه
ندارد مد تایمر
ندارد مد موزیک
دارد ریموت کنترل