دیمر لمسی

Dimmer

12-24V ولتاژ کاری
8آمپر حداکثر جریان
ندارد ارتباط با ریموت
85g وزن
L496*W272*H308 ابعاد
180000 قیمت

دیمر 20 آمپر

Dimmer

12-24V ولتاژ کاری
20 آمپر حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
150g وزن
L122*W85*H42 ابعاد
300000 قیمت

دیمر 2 آمپر

Dimmer

9-24V ولتاژ کاری
2آمپر حداکثر جریان
ندارد ارتباط با ریموت
80g وزن
  ابعاد
90000 قیمت

دیمر بی سیم

Dimmer

12-24V ولتاژ کاری
8آمپر حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
100g وزن
L122*W85*H42 ابعاد
موجود نیست قیمت

دیمر 8 آمپر

Dimmer

12-24V ولتاژ کاری
8آمپر حداکثر جریان
ندارد ارتباط با ریموت
85g وزن
L496*W272*H308 ابعاد
150000 قیمت